Onze software zorgt dat u op tijd geattendeerd wordt op dreigende afwijkingen.

Voorkomen is beter dan genezen.

 
   Homepage The Early Warning Company  »  Nieuwsberichten  »  A3 digitaal web demonstratie

A3 digitaal introductie

"A3 digitaal, de interactieve ondersteuning van de A3 methodiek, is beschikbaar!".
Op een zo "Keep IT Simple"-mogelijke wijze de A3 methodiek ondersteunen: one (or no;-) paper strategy in optima forma!

Lees Meer


Monitoring prestatieindicatoren

"Hoe maak je planning & control meer toegankelijk, inspirerend en effectief?" C-it, The Early Warning Company, introduceert de webdemo voor de digitale ondersteuning van de A3 methodiek!

Lees Meer


EPO Elements lanceert Business Views

C-it, The Early Warning Company, introduceert de EPO Business View.
Een verrassend eenvoudige én krachtige manier om willekeurige overzichtplaatjes te laten leven met actuele statuskleuren.

Lees Meer


EPO Elements en NEN7510-normering

In nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten en een ziekenhuis in het zuiden van ons land wordt er een effectieve oplossing succesvol geboden voor het continu bewaken van een IP-gebaseerd calamiteitenmeldsysteem. De EPO Elements software neemt in die oplossing een prominente plaats in.

Lees Meer


Monitoren van prestatieindicatoren

Webdemo digitale ondersteuning A3 methodiek

In opdracht van Kluwer en TNO Management Consultants heeft the Early Warning Company een werkende webdemonstratie mogen maken voor de A3 methodiek. De A3 methodiek geeft antwoord op de intrigerende vraag "Hoe maak je de planning & control meer toegankelijk, inspirerend en effectief?"

Als antwoord op die vraag heeft TNO Management Consultants in opdracht van DJI daarvoor een ‘one paper strategy’ ontwikkeld, de A3 methodiek. Met A3 methodiek worden de kenmerken van effectief leiderschap vertaald in de jaarplancyclus. De A3 belofte: meer focus, meer sturing, minder papier.

De A3 methodiek is gebaseerd op drie pijlers.

 1. A3 jaarplan
  In het A3 jaarplan wordt het EFQM- of INK-managementmodel als besturingsmodel vertaald in een leesbaar, begrijpbaar en overzichtelijk A3 papierformaat. Daarbij worden de rode draden (letterlijk en fguurlijk) vanuit missie, visie, succesbepalende factoren en prestatieindicatoren in één oogopslag inzichtelijk gemaakt.
 2. A3 managementgesprek
  In het A3 managementgesprek wordt een managementagenda gehanteerd met drie thema’s: consequenties nieuwe ontwikkelingen, bereikte positieve resultaten en de aandachtspunten op basis van het A3. Zo is een fundamentele en betekenisvolle dialoog mogelijk over het functioneren van de organisatie, competenties en effecten van inspanningen aan de hand van resultaten.
 3. A3 digitaal
  A3 digitaal presenteert de actuele stand van zaken op de prestatie-indicatoren en acties in één portaal. Hierin worden gegevens geïmporteerd en handmatig geregistreerd, deze zijn voor iedereen inzichtelijk. De presentatie vindt plaats vanuit het A3 jaarplan en dient als cijfermatige basis voor de agenda voor het managementgesprek en periodieke
  rapportages.

Wilt u meer weten over A3 , neemt u dan even contact met ons op of kijk op de volgende links:

Lees Meer

Neem contact op:

Contact the Early Warning Company

Innovatie

Het toepassen van geavanceerde technieken samen met de Keep-IT-Simple-methodiek op traditioneel systeembeheer leidt tot een bijzonder waardevol nieuw soort systeembeheer waarbij geautomatiseerde en niet geautomatiseerde systemen op afstand bijzonder efficiënt en proactief bewaakt kunnen worden.

Oplossingen die in de praktijk aantoonbaar leiden tot minder uitval en lagere beheer- en licentiekosten. 

Over tewc  |   Privacy  |   Sitemap  |   Contact