Onze software zorgt dat u op tijd geattendeerd wordt op dreigende afwijkingen.

Voorkomen is beter dan genezen.

 
   nl

A3 digitaal introductie

"A3 digitaal, de interactieve ondersteuning van de A3 methodiek, is beschikbaar!".
Op een zo "Keep IT Simple"-mogelijke wijze de A3 methodiek ondersteunen: one (or no;-) paper strategy in optima forma!

Lees Meer


Monitoring prestatieindicatoren

"Hoe maak je planning & control meer toegankelijk, inspirerend en effectief?" C-it, The Early Warning Company, introduceert de webdemo voor de digitale ondersteuning van de A3 methodiek!

Lees Meer


EPO Elements lanceert Business Views

C-it, The Early Warning Company, introduceert de EPO Business View.
Een verrassend eenvoudige én krachtige manier om willekeurige overzichtplaatjes te laten leven met actuele statuskleuren.

Lees Meer


EPO Elements en NEN7510-normering

In nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten en een ziekenhuis in het zuiden van ons land wordt er een effectieve oplossing succesvol geboden voor het continu bewaken van een IP-gebaseerd calamiteitenmeldsysteem. De EPO Elements software neemt in die oplossing een prominente plaats in.

Lees Meer


SMEs MORE INFLUENCED BY ICT RESELLER

Zutphen, – The influence of ICT Services Providers on the ICT policy of Small and medium-sized enterprises (SMEs)is already considderable and is even expected to increase the next 2 years. This is one of the...

Read More


 

EPO Elements - Kengetallenbewaking

Kengetallen: een onmisbare schakel in uw organisatie?

Bent u direct verantwoordelijk voor de verzameling van kengetallen in uw organisatie of bent u misschien als manager afhankelijk van een zo snel mogelijke terugkoppeling van actuele kengetallen?

In beide gevallen bent u waarschijnlijk bovenmatig geïnteresseerd in een geautomatiseerde ondersteuning die u in staat stelt om niet alleen de al bestaande kengetallen grafisch te presenteren, maar die u ook ondersteunt in het op een eenvoudige wijze verder de "thermometers" op vitale plaatsen in uw organisatie te steken. Die "thermometers" kunnen eenvoudig en over de gehele breedte in uw organisatie geplaatst worden: van Microsoft Excel sheets tot Oracle databases, van beschikbaarheidmetingen aan uw machinepark tot de luchtvochtigheid in uw archief en van ziekteverzuimcijfers tot omzetsnelheid.

Niet alleen wilt u snel gewaarschuwd worden bij overschrijding van de normen die u stelt aan uw kengetallen, maar u wilt ook de real time terugkoppeling van uw kengetallen aan de mensen die daarmee direct het proces kunnen bijsturen.

Laten we eens stil staan bij hoe dat er uit zou kunnen zien voor een productieorganisatie die het productieproces zelf goed op orde had maar waarvan de stuurdata zo statisch bleek dat het sturen van de organisatie leek op het besturen van de spreekwoordelijke mammoettanker... Zo vertaalde een beleidswijziging zich pas na een maand in zichtbare effecten. De belangrijkste reden daarvoor was niet alleen dat de gegevens handmatig verzameld werden maar ook dat de rapportage daarvan gebonden was aan de periodieke haalbaarheid van rapportage per week of per maand. Daarbovenop was het effect van rapportage niet zichtbaar genoeg voor de collega's die rechtstreeks verantwoordelijk waren voor de productie- en kwaliteitscijfers.

Voor de oplossing stelde de organisatie als uitgangspunt "bedenk een concept dat past in ons streven naar Lean Management waarbij de stuurdata actueler wordt, altijd beschikbaar is en historisch terug te analyseren is".

De aanpak blonk uit in eenvoud en daardoor in effectiviteit:

 • - Stap 1: haal data op uit 23 MS Excel sheets met een ophaalcyclus van 4 uur
 • - Stap 2: toon de resultaten aan de productiechef en de Lean manager
 • - Stap 3: leg de datalink om naar de bron van de data zodat 14 van de 23 Excel sheets gesaneerd kunnen worden. Hiermee is 85% van de data nu real-time online beschikbaar gekomen voor niet alleen de managers maar ook de professionals op de werkvloer in de fabricagehal.

In dit voorbeeld kunnen de "thermometers" bijvoorbeeld eenvoudig geplaatst worden omdat de kengetallen in MS Excel staan - iets wat bij veel bedrijven erg waarschijnlijk is! Het in beeld brengen van die kengetallen vraagt dan weinig meer dan één muisklik op het "EPO-bolletje" in het menu van uw Excel spreadsheet:

Excel to EPO

En daarna hebt u ze in beeld, in het EPO Elements-scherm, die actuele kengetallen over:

 • de omzet in de lopende week, van de huidige dag
 • de hoeveelheid openstaande helpdeskcalls
 • de gemiddelde omzetsnelheid van uw voorraad
 • de budgetuitputting
 • uw debiteurenpositie
 • de voortgang van dat belangrijke project
 • de ziekteverzuimcijfers van het afgelopen kwartaal
 • het uitvalpercentage van uw productieproces
 • de gemiddelde reactietijd op brieven van burgers
 • enz., enz., enz.

Met de EPO Elements Business Views brengt u daarna uw eigen overzichtplaatjes, die u bijvoorbeeld zelf in Microsoft Visio maakt, tot leven. Het resultaat daarvan kan bijvoorbeeld via de screensaver geprojecteerd worden op een groot lcd-scherm aan de wand.

EPO KPI Visualisation

Imzoomen op de escalerende onderdelen brengt u bij de oorzaak van de over- of onderschreiding van de door u opgegeven normen of service levels.

Bijvoorbeeld de Key performance Indicator die per uur het productieniveau weergeeft. De thresholds geven de onder- en bovengrenzen aan waarbij er gewaarschuwd wordt:

EPO Production KPI's

Of bijvoorbeeld de Key performance Indicator die het stroomverbruik van een individuele machine of van een gehele kamer weergeeft. Waarschuwingen kunnen gegeven worden vlak voor de stoppen doorslaan of wanneer het nachtstroomgebruik hoger is dan normaal (bijvoorbeeld omdat de airco aan is blijven staan): 

EPO KPI Current

Neem contact op:

Contact the Early Warning Company

Innovatie

Het toepassen van geavanceerde technieken samen met de Keep-IT-Simple-methodiek op traditioneel systeembeheer leidt tot een bijzonder waardevol nieuw soort systeembeheer waarbij geautomatiseerde en niet geautomatiseerde systemen op afstand bijzonder efficiënt en proactief bewaakt kunnen worden.

Oplossingen die in de praktijk aantoonbaar leiden tot minder uitval en lagere beheer- en licentiekosten. 

Over tewc  |   Privacy  |   Sitemap  |   Contact