Onze software zorgt dat u op tijd geattendeerd wordt op dreigende afwijkingen.

Voorkomen is beter dan genezen.

 
   Homepage The Early Warning Company  »  Voorbeelden  »  EPO SLA-Bewaking

A3 digitaal introductie

"A3 digitaal, de interactieve ondersteuning van de A3 methodiek, is beschikbaar!".
Op een zo "Keep IT Simple"-mogelijke wijze de A3 methodiek ondersteunen: one (or no;-) paper strategy in optima forma!

Lees Meer


Monitoring prestatieindicatoren

"Hoe maak je planning & control meer toegankelijk, inspirerend en effectief?" C-it, The Early Warning Company, introduceert de webdemo voor de digitale ondersteuning van de A3 methodiek!

Lees Meer


EPO Elements lanceert Business Views

C-it, The Early Warning Company, introduceert de EPO Business View.
Een verrassend eenvoudige én krachtige manier om willekeurige overzichtplaatjes te laten leven met actuele statuskleuren.

Lees Meer


EPO Elements en NEN7510-normering

In nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten en een ziekenhuis in het zuiden van ons land wordt er een effectieve oplossing succesvol geboden voor het continu bewaken van een IP-gebaseerd calamiteitenmeldsysteem. De EPO Elements software neemt in die oplossing een prominente plaats in.

Lees Meer


EPO Elements - Service Level bewaking

Kantoorautomatisering: een onmisbare schakel in uw organisatie

Bent u direct verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de kantoorautomatisering van uw organisatie of bent u misschien als ITIL-Service manager verantwoordelijk voor de uitbestede ICT?

In beide gevallen bent u waarschijnlijk bovenmatig geïnteresseerd in de beschikbaarheid en performance van de diverse functionele onderdelen van de kantoorautomatisering, zoals: internet, intranet, fileserver, e-mail, netwerk maar ook applicaties als facturatie en uw eigen informatiesysteem.

Niet alleen wilt u snel gewaarschuwd worden bij uitval, maar u wilt ook de SLA-rapportage bij de hand hebben om direct te weten wat de gevolgen zijn voor uw interne of externe klanten en misschien ook wel om daarmee de service provider aan te kunnen spreken op de kwaliteit van de geleverde dienstverlening. Laten we eens stil staan bij hoe dat er voor u uit zou kunnen zien.

Voorbeeld SLA Monitoring

EPO Elements Virtual Application User
Afbeelding: van meetwaarden, via thresholds naar Service Levels .

Zijn de kantoorapplicaties "in de lucht"? En is het allemaal wel snel genoeg?

Vragen die iedere Service Manager zichzelf regelmatig stelt - immers: de kwaliteit van de kantoorautomatisering bepaalt toch ook in grote mate de kwaliteit van het organisatieresultaat. Want iedere medewerker die zijn werk niet kan doen kan op dat moment ook niet bijdragen aan het resultaat van de organisatie. Of dat nou diensten zijn of producten. Daarom is het zo belangrijk om constant de vinger aan de ICT-pols te kunnen houden. En daarom:

Laat EPO Elements op uw kantoor passen!

Wie kan u nou beter vertellen hoe de kantoorautomatisering wordt ervaren dan een medewerker? En dat is nou precies een van de dingen die u met EPO Elements kunt regelen: een virtuele kantoormedewerker die u continu op de hoogte houdt van zijn ervaring in uw kantoor! Niet alleen op uw hoofdkantoor, maar in een oogopslag de kwaliteit zien van alle bewaakte onderdelen over alle vestigingen. Alle essentiële onderdelen van uw ICT worden als het ware nagespeeld:

  • Is het informatiesysteem beschikbaar?
  • Reageert het informatiesysteem binnen gestelde normen?
  • Kan het intenet gebruikt worden?
  • Is het intranet online?
  • Is het netwerk voldoende snel?

Het enige dat u hoeft te doen is per kantoor een referentie-pc in te richten die representatief is ten opzichte van de werkplekken van de echte medewerkers. EPO Elements geeft u daarna de opdracht om continu op regelmatige basis de kantoorapplicaties te testen.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

In onderstaand voorbeeld worden door EPO Elements op drie locaties een aantal kantoorautomatiseringsfuncties bewaakt. In het eerste schermvoorbeeld staat de responsetijd van één van de virtuele gebruikers die een belangrijke bedrijfsapplicatie bewaakt op beschikbaarheid en performance. De rode en gele thresholdlijn geeft het ingestelde serviceniveau weer voor respectievelijk het waarschuwings- en het kritische niveau.

EPO Elements Virtual Application User - Response time

Overschrijdingen van de performance thresholds of onbeschikbaarheid van de functie kunnen worden geëscaleerd via e-mail of sms. Daarnaast worden de resultaten bijgehouden in het Service Level overzicht. In het volgende voorbeeldscherm is te zien dat er tussen 13:00 en 14:00 een algehele uitval is geweest (zwart) en dat er performanceoverschrijdingen geweest zijn, vooral in de uren vlak daarna (geel en rood).

EPO Elements Virtual Application User - Timeline 

In het volgende voorbeeldscherm is zichtbaar welk kantoor in welke mate heeft bijgedragen aan de Service Levels. Op lagere niveaus is dat weer uitgesplitst naar de individuele componenten op dat niveau.

EPO Elements Virtual Application User - Overvierw

De SLA-matrix geeft het Service Level per dienst, per groep en voor het totaal: 

EPO Elements Virtual Application User - SLA Report

En last but not least: alle door EPO Elements bewaakte onderdelen zijn eenvoudig grafisch af te beelden. Het volstaat om een plaatje uit bijvoorbeeld Microsoft Visio of Paintbrush te nemen en daar met drag-en-drop de individuele EPO-statusmetingen te koppelen aan de getekende objecten. 

EPO Elements Virtual Application User - Business View

Bovenstaand voorbeeld toont direct de impact van het afwijkende Service Level op de organisatie. In de grafische SLA-matrix is ook direct zichtbaar of een hele locatie is uitgevallen of dat over alle locaties een functie is uitgevallen.

EPO Elements LCD View

Met de EPO Elements Business Views kunt u uw eigen netwerkplaatjes tot leven brengen. Het resultaat daarvan kan bijvoorbeeld samen met de Business View client of de screensaver geprojecteerd worden op een groot lcd-scherm aan de wand.

Neem contact op:

Contact the Early Warning Company

Innovatie

Het toepassen van geavanceerde technieken samen met de Keep-IT-Simple-methodiek op traditioneel systeembeheer leidt tot een bijzonder waardevol nieuw soort systeembeheer waarbij geautomatiseerde en niet geautomatiseerde systemen op afstand bijzonder efficiënt en proactief bewaakt kunnen worden.

Oplossingen die in de praktijk aantoonbaar leiden tot minder uitval en lagere beheer- en licentiekosten. 

Over tewc  |   Privacy  |   Sitemap  |   Contact