Onze software zorgt dat u op tijd geattendeerd wordt op dreigende afwijkingen.

Voorkomen is beter dan genezen.

 
   Homepage The Early Warning Company  »  Voorbeelden  »  EPO Ruimtebewaking

A3 digitaal introductie

"A3 digitaal, de interactieve ondersteuning van de A3 methodiek, is beschikbaar!".
Op een zo "Keep IT Simple"-mogelijke wijze de A3 methodiek ondersteunen: one (or no;-) paper strategy in optima forma!

Lees Meer


Monitoring prestatieindicatoren

"Hoe maak je planning & control meer toegankelijk, inspirerend en effectief?" C-it, The Early Warning Company, introduceert de webdemo voor de digitale ondersteuning van de A3 methodiek!

Lees Meer


EPO Elements lanceert Business Views

C-it, The Early Warning Company, introduceert de EPO Business View.
Een verrassend eenvoudige én krachtige manier om willekeurige overzichtplaatjes te laten leven met actuele statuskleuren.

Lees Meer


EPO Elements en NEN7510-normering

In nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten en een ziekenhuis in het zuiden van ons land wordt er een effectieve oplossing succesvol geboden voor het continu bewaken van een IP-gebaseerd calamiteitenmeldsysteem. De EPO Elements software neemt in die oplossing een prominente plaats in.

Lees Meer


EPO Elements - Ruimtebewaking

De ruimtebewakingsunit is ontwikkeld om de belangrijke omgevingsfactoren in een (server)ruimte te bewaken. Zo bewaakt de RuimtebewakingsUnit bijvoorbeeld op het uitvallen van de stroom in uw belangrijk(st)e ruimte. Bijvoorbeeld door het bewaken van de oplopende temperatuur (wegens uitvallen van airco) of de alarmsignalen van de UPS zelf.

Een andere bijzondere eigenschap is het herkennen van schroeilucht. En dat is echt bijzonder omdat, anders dan bij gangbare brand- en rookmelders, er nog geen zichtbare verandering van de luchtsamenstelling hoeft te zijn om toch de alarmerende situatie te kunnen herkennen.

Daarom kan in een nog vroegere fase worden ingegrepen, waardoor brand- en gevolgschade voorkomen wordt.

EPO Elements RuimtebewakingsUnit

De RBU kan plug-and-play aan het netwerk en aan het EPO Elements monitorframework gekoppeld worden.

EPO Ruimtebewaking op schroeilucht

De ruimtebewakingsunit (RBU) heeft standaard de volgende sensoren ingebouwd:

  • Temperatuur
  • Spanningsmeting via eigen aansluiting
  • Schroeilucht (scorching)
  • Vluchtige organische oplosmiddelen (brandbare gassen)
  • Luchtvochtigheid
  • Daarnaast heeft de RBU 3 universele in/uitgangspoorten voor bijvoorbeeld deurcontact- of lekwatersensoren.

Als de temperatuur in uw serverruimte snel stijgt (bijvoorbeeld wegens het uitvallen van de stroom en dus ook van de airco) dan is het zaak daar snel en adequaat op te kunnen reageren. Met de EPO Elements monitor suite kunt u pro actief én snel gealarmeerd worden.

Monitoring temperature

Daarnaast biedt de Ruimtebewakingsunit nog andere koppelingsmogelijkheden. De universele in/uitgangspoorten kunnen via de managementsoftware gekoppeld worden aan bijvoorbeeld een vochtsensor of ook aan een webcam die een aantal foto's maakt bij het bijvoorbeeld opengaan van een deur.

Escalatie & notificatie

Alle signalen kunnen via dremperlwaarden worden omgezet in escalaties. Escalaties kunnen op basis van filterwaarden (bijvoorbeeld tekst, categorie of service window) worden omgezet in een vervolgactie (trigger), e-mail of sms. 

Zie de Downloadpagina voor de Ruimtebewakings Business Case en de factsheet.

Neem contact op:

Contact the Early Warning Company

Innovatie

Het toepassen van geavanceerde technieken samen met de Keep-IT-Simple-methodiek op traditioneel systeembeheer leidt tot een bijzonder waardevol nieuw soort systeembeheer waarbij geautomatiseerde en niet geautomatiseerde systemen op afstand bijzonder efficiënt en proactief bewaakt kunnen worden.

Oplossingen die in de praktijk aantoonbaar leiden tot minder uitval en lagere beheer- en licentiekosten. 

Over tewc  |   Privacy  |   Sitemap  |   Contact