Onze software zorgt dat u op tijd geattendeerd wordt op dreigende afwijkingen.

Voorkomen is beter dan genezen.

 
   EPO Elements Systeemintegratie

A3 digitaal introductie

"A3 digitaal, de interactieve ondersteuning van de A3 methodiek, is beschikbaar!".
Op een zo "Keep IT Simple"-mogelijke wijze de A3 methodiek ondersteunen: one (or no;-) paper strategy in optima forma!

Lees Meer


Monitoring prestatieindicatoren

"Hoe maak je planning & control meer toegankelijk, inspirerend en effectief?" C-it, The Early Warning Company, introduceert de webdemo voor de digitale ondersteuning van de A3 methodiek!

Lees Meer


EPO Elements lanceert Business Views

C-it, The Early Warning Company, introduceert de EPO Business View.
Een verrassend eenvoudige én krachtige manier om willekeurige overzichtplaatjes te laten leven met actuele statuskleuren.

Lees Meer


EPO Elements en NEN7510-normering

In nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten en een ziekenhuis in het zuiden van ons land wordt er een effectieve oplossing succesvol geboden voor het continu bewaken van een IP-gebaseerd calamiteitenmeldsysteem. De EPO Elements software neemt in die oplossing een prominente plaats in.

Lees Meer


EPO Elements - Systeemintegratie

EPO Elements heeft via de eigen Flexprobe is een universeel interfacesysteem waarmee digitale en analoge signalen aan een centraal managementsysteem gekoppeld kunnen worden.

Een aantal toepassingsvoorbeelden:

  • integratie van individueel beheerde apparaten tot één overkoepelend monitorsysteem
  • meervoudige temperatuursensoren in serverkasten en/of (kantoor)kamers, lokaal en/of decentraal
  • temperatuurverschillen van koude- en warmtestraten in aircogekoelde serverruimte
  • 3-fasen (kracht)stroommetingen om belastingsbalans/lekstroom te monitoren
  • stroommetingen op groepsnivo
  • deurcontacten, webcams, temperatuur, luchtvochtigheid, VOC's, schroeilucht, CO2-equivalenten en in het algemeen alle sensoren die voldoen aan de one-wire-standaard
  • via OPC uitlezen van SCADA
  • Aansturen van digitale uitgangssignalen op basis van digitale- of analoge ingangssignalen

EPO Elements - Flexprobe sensors current & temperature

Alle signalen kunnen plug-and-play op het centrale EPO Elements management systeem worden aangesloten. Via eenvoudig toepasbare drempelwaarden kan er adequaat geescalleerd worden bij overschrijding van gestelde normen.

De combinatie van gedetailleerd kunnen meten en een krachtig management systeem maakt het bijvoorbeeld mogelijk om energiebesparing te realiseren door te monitoren of buiten kantooruren meer energie verbruikt wordt dan verwacht mag worden.

EPO Elements Business Views 

Het resultaat van de overschrijdingen kan bijvoorbeeld grafisch worden weergegeven op het schema van een serverkast of de plattegrond van een grote organisatie. Zo kan adequaat worden ingegrepen om de situatie weer op gewenste nivo terug te krijgen.

EPO Elements - Flexprobe mapped sensors: current & temperature

 

De praktijk leert dat organisaties door "meten is weten" in combinatie met "good housekeeping" tussen de 10% en 20% energie kunnen besparen.

Neem contact op:

Contact the Early Warning Company

Innovatie

Het toepassen van geavanceerde technieken samen met de Keep-IT-Simple-methodiek op traditioneel systeembeheer leidt tot een bijzonder waardevol nieuw soort systeembeheer waarbij geautomatiseerde en niet geautomatiseerde systemen op afstand bijzonder efficiënt en proactief bewaakt kunnen worden.

Oplossingen die in de praktijk aantoonbaar leiden tot minder uitval en lagere beheer- en licentiekosten. 

Over tewc  |   Privacy  |   Sitemap  |   Contact