Onze software zorgt dat u op tijd geattendeerd wordt op dreigende afwijkingen.

Voorkomen is beter dan genezen.

 
   Homepage The Early Warning Company  »  Nieuwsberichten  »  SLA te vaak een mooie belofte

A3 digitaal introductie

"A3 digitaal, de interactieve ondersteuning van de A3 methodiek, is beschikbaar!".
Op een zo "Keep IT Simple"-mogelijke wijze de A3 methodiek ondersteunen: one (or no;-) paper strategy in optima forma!

Lees Meer


Monitoring prestatieindicatoren

"Hoe maak je planning & control meer toegankelijk, inspirerend en effectief?" C-it, The Early Warning Company, introduceert de webdemo voor de digitale ondersteuning van de A3 methodiek!

Lees Meer


EPO Elements lanceert Business Views

C-it, The Early Warning Company, introduceert de EPO Business View.
Een verrassend eenvoudige én krachtige manier om willekeurige overzichtplaatjes te laten leven met actuele statuskleuren.

Lees Meer


EPO Elements en NEN7510-normering

In nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten en een ziekenhuis in het zuiden van ons land wordt er een effectieve oplossing succesvol geboden voor het continu bewaken van een IP-gebaseerd calamiteitenmeldsysteem. De EPO Elements software neemt in die oplossing een prominente plaats in.

Lees Meer


SLA te vaak een mooie belofte

In een kwart van de gevallen wordt niet voldaan aan service level agreements (SLA's) omdat IT-afdelingen niet kunnen voldoen aan de te hoge verwachtingen van bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van Forrester.

In het onderzoek geeft 41 procent van de respondenten aan dat hun inzicht in de SLA's slechts gemiddeld is. Ook geeft deze groep respondenten aan dat zij hun leidinggevenden niet op regelmatige basis voorzien van informatie rond de voortgang van SLA's. Veertig procent van de respondenten geeft bovendien aan dat hun rapportages omtrent SLA's niet de informatie bevatten waar leidinggevenden om hebben gevraagd.

Betere toetsing

Gelet op deze uitkomst pleit Jean-Pierre Garbani, vice-president en analist bij Forrester Research, voor betere toetsing van SLA's. “Het draait ten slotte allemaal om de eindgebruiker. Het is dus belangrijk te weten of hij tevreden is met het eindresultaat.” Om daar achter te komen moet volgens Garbani onder meer getoetst worden of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en in hoeverre is voldaan aan de verwachtingen.

Financiële schade

Volgens Forrester heeft 57 procent van de eindgebruikers te maken met oplopende kosten omdat de applicatie niet voldoet aan de vooraf gemaakte afspraken. 48 Procent heeft volgens de deskundigen bovendien te maken met verlies van inkomsten door slechte prestaties van de ondermaatse applicaties. Nog eens 48 procent geeft in het onderzoek aan ervan overtuigd te zijn dat slecht presterende applicaties de klanttevredenheid, en daarmee de financiële gevolgen voor het bedrijf, negatief beïnvloeden. Om financiële schade te voorkomen, is het volgens Forrester de hoogste tijd dat bedrijven hun zaken beter gaan regelen.

(bron: Infoworld)

 

De oplossing: SLA bewaking en rapportage met EPO Elements! Lees Meer

Neem contact op:

Contact the Early Warning Company

Innovatie

Het toepassen van geavanceerde technieken samen met de Keep-IT-Simple-methodiek op traditioneel systeembeheer leidt tot een bijzonder waardevol nieuw soort systeembeheer waarbij geautomatiseerde en niet geautomatiseerde systemen op afstand bijzonder efficiënt en proactief bewaakt kunnen worden.

Oplossingen die in de praktijk aantoonbaar leiden tot minder uitval en lagere beheer- en licentiekosten. 

Over tewc  |   Privacy  |   Sitemap  |   Contact